Graham Rahal
United States
Pilote

Graham Rahal

7